Schedio Oy auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä toimintansa tehostamisessa. Menestyksekäs toiminta edellyttää järjestelmällistä suorituksen johtamista sekä hyvää suunnittelua. Nämä kaksi kokonaisuutta linkkaavat vahvasti keskenään. Jotta toimitusketjua voisi ohjata tulisi toiminnan olla vakaata ja ennakoitavaa. Vastaavasti ongelmat suunnittelussa heijastuvat nopeasti lattiatason tekemiseen.

Tuottavuuden kehitysalueet

Palveluista löytyy apu yksittäisten ongelmanratkaisuhankkeiden läpivientiin kuin myöskin kokonaisvaltaiseen toimitusketjun suunnitteluun. Schedio on riippumaton toimija. Kontaktiverkoston kautta löytyy tarvittaessa hyväksi havaittuja yrityksiä monelta eri osa-alueelta. 

Icons from Streamlineicons.com