Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee verkkosivuiltaan keräämiään tietoja. Käyttämällä sivuja hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

 1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Schedio Oy

Y-tunnus: 3020842-7

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jouko Laakso, toimitusjohtaja

Puhelinnumero: +358 50 395 2033

Sähköposti: jouko.laakso@schedio.fi 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Schedion tarjoaman palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivusto (www.schedio.fi) kerää kävijöistä muun muassa seuraavia tietoja: vierailuaika, IP-osoite, vieraillut sivut, sivulla vietetty aika, maa, kieli, verkkoselaimen versiotiedot.

Tiedon rekisteröinti tapahtuu myös silloin, kun kävijä lähettää Schediolle sähköpostin, lähettää yhteydenottolomakkeen tai soittaa puhelimitse.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai palvelun kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään verkkosivuilla myös analytiikkatyökalujen avulla.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Lue evästeistä täältä.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kaikkien tarkastuspyynnön tehneiden henkilöllisyys varmistetaan.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.