Tapa toimia

Toiminnan lähtökohtana on saavuttaa tuloksia eikä pelkästään jakaa neuvoja. Tulosten aikaansaamisessa aivan keskeistä on saada organisaatio mukaan muutokseen. Tästä johtuen muutoshankkeissa asiakasyrityksen henkilöiden rooli on aina merkittävä. Tavoitteena on kasvattaa yritykseen uusia tähtiä. Kehitystä tehdään pitkäkestoisesti pieninä palasina jolloin uudet toimintatavat saadaan juurrutettua pysyväksi tavaksi toimia.

Jouko Laakso

Olen työskennellyt toimitusketjun hallinnan eri osa-alueilla jo lähes 20 vuotta. Minua viehättää toimitusketjun hallinnassa sen vastuun laaja-alaisuus. Toimitusketjun kaverit ovat aina siellä missä tapahtuu.

Erityisosaamisalueeni on kokonaisvaltainen toimitusketjun ja tuotannon tehostaminen.  Käytännössä tämä tarkoittaa materiaalivirtojen hallintaa, suorituksen johtamista ja liiketoiminnan suunnittelua. Onnistumisia on tullut muun muassa tuotannon tehostamisesta, toimituskyvyn nostamisesta ja suunnitteluprosessien uudistamisesta. Onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä aina on saada ympäröivä organisaatio innostumaan mukaan. Olen siinä jo aika hyvä.

Eli ensin pitää saada ihmiset mukaan.  Seuraavaksi katsotaan prosessit kuntoon. Sitten lopuksi investoidaan työkaluihin jos tarvetta on.