Toimiva toimitusketju on vastuullisuuskysymys

toimitusketju vastuullisuus

Ylisuuret varastot ovat taloudellisesti tuhlausta, mutta tähän liittyy myös merkittävä ympäristötekijä.

Turhat varastoneliöt tarkoittavat turhaan rakennettuja kiinteistöjä, joita lämmitetään, viilennetään ja muutenkin ylläpidetään turhaan. Lisäksi varastoidusta tavarasta päätyy hävikkiin arvioiden mukaan n. 1-2%, mutta tietyissä tuotteissa kokonaishävikki voi olla yli kymmenkertainen.

Ennen hävikkiin päätymistä tuotteet on pitänyt kuljettaa, niin ikään tehottomasti. Maantiekuljetuksista täysin tyhjänä ajettujen kilometrien osuus on jo yksistään 20%.

Hiilidioksidipäästökeskustelussa uusiutuvat energiamuodot on asiana ylikorostunut. Kaikkein tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä on vähentää energiankulutusta. Useimmiten energiansäästö tarkoittaa myös suoraa kustannussäästöä. Yrityksissä on valtava potentiaali vähentää energiankulutusta, ihan vaan vähentämällä ”hölmöilyä” toimitusketjuissaan.

Toimitusketjun toimivuus on vastuullisuuskysymys.