Takt Time

Takt time tuotanto.

Takt time, väännös japanin ”Takuto taimu” -termistä, tuotiin länsimaihin 90-luvulla lean-ajattelun mukana. Ironisesti ”Takuto taimu” taas tuotiin Japaniin oletettavasti 30-luvulla saksalaisten insinöörien mukana, väännöksenä saksan sanasta Taktzeit (cycle time, mitä suomeksi?) termistä. Konsepti sinänsä ei ole kovin monimutkainen ja on ollut käytössä satoja vuosia.

Käytettävissä oleva aika jaettuna tarvittavalla suoritemäärällä.

Esimerkiksi jos viikossa on käytettävissä palaverit ja tauot poisluettuna 30 työtuntia, eli 1800 minuuttia, ja viikossa pitää valmistaa 400 tuotetta, on takt time 1800/400, eli 4,5 minuuttia.

Take timea käytetään työkaluna esim. tuotantoa aikataulutettaessa, tuotantolinjoja suunniteltaessa, kuljetusten aikatauluttamisessa ja tuotannon pullonkaulojen etsimisessä. Takt timen ymmärtäminen on välttämätöntä kun tuotantoa aletaan tasaamaan (Heijunka).