Kysynnän suunnittelu palveluna

Kysyntäennuste palveluna.

Schedio tarjoaa yritykselle kysyntäennusteen toimitusketjun suunnittelun tueksi.

Ennusteessa yhdistetään asiakkaan toteutunut uusi- ja aiempien vuosien myyntidata, tiedot uusista ja poistetuista tuotteista, muutokset jakelukanavien valikoimassa sekä kampanja- ja myyntitoimenpiteet. Tarvittaessa tätä voidaan verrata budjettiin, sekä käyttää liikevaihtoennusteen pohjana.

Viikkoraporteissa ja -palavereissa annetaan suosituksia tuotannon ja tilausmäärien optimoimiseksi, ehdotuksia hintojen tarkistuksista sekä käsitellään ilmenneitä ennustepoikkeamia ja kampanjoiden vaikutuksia.

Kuukausittain keskitytään taktiseen suunnitteluun, budjetin ja toteutuman vertailuun sekä talouden ja päätöksenteon tueksi tarvittaviin analyyseihin.

Palvelu räätälöidään asiakkaan kannalta hyödyllisimmät tiedot sisältäväksi kokonaisuudeksi.

Ota yhteyttä